Kwiatunek?

Temat: ŚRODKI UNIJNE A OSP
...oraz usług doradców EFS. Więcej informacji na temat projektu oraz harmonogram szkoleń prześlemy już wkrótce. Zapraszamy do korzystania z usług ROSzEFS-u. Aktualności EFS Zakończone zostały prace związane z aktualizacją Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL i Poradnika dla beneficjentów SPO RZL. Aktualne wersje dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz na stronie www. wup.poznan.pl w zakładce Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich – ważne dokumenty. Program Promocja Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax 065 520 78 86 61-815 Poznań,ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax 061 851 91 34
Źródło: zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=938Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 7.3 woj. wielkopolskie
...31 grudnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu z dniem 31 marca 2009 r. lub w momencie gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 150 proc. kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs. wup.poznan.pl
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=56


Temat: Dotacja działanie PO KL 6.2 krok po kroku
Wojtek czy to oznacza ze do konkursu dla firm rozdajacych kase jest blisko ? http://www.efs. wup.poznan.pl/strony/230.php
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=26402


Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 9.1.1 woj. wielkopolskie
...grudnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu z dniem 31 marca 2009 roku lub w momencie gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 150 proc. kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs. wup.poznan.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=62


Temat: Zmiany w Zasadach
...i sposobu zarządzania projektem (b, d) oraz w części IV czyli wydatkach projektu (a, b, d). Zmiana dotyczy jedynie drobnych przesunięć w przyznawanej liczbie punktów w wymienionych podpunktach, maksymalna liczba punktów nie uległa zmianie. Wzór Karty oceny merytorycznej dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, między innymi jako załącznik nr 5.4 w konkursie otwartym, w ramach Poddziałania 7.2.1. http://www.efs. wup.poznan.pl/strony/853.php
Źródło: rops-wielkopolska.poznan.pl/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=14


Temat: Dotacja działanie PO KL 6.2 krok po kroku
Info z WUP Poznan, dla czekajacych za dotacja: "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr POKL/6.2/1/08 dla Działania 6.2 ‟Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostanie przedłużony do dnia 21 listopada 2008...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=26402


Temat: Współpraca z WUP
Na stronie WUP ukazały się zaproszenia do składania wniosków http://www.efs. wup.poznan.pl/strony/730.php http://www.efs.
Źródło: rops-wielkopolska.poznan.pl/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=6


Temat: Rozliczenia w projekcie systemowym
W dniu 12 marca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207). Szczegółowe informacje: http://www.efs. wup.poznan.pl/strony/865.php
Źródło: rops-wielkopolska.poznan.pl/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=5